- N +

关于邻居的俗语有哪些

 俗话说:远水不解近渴,远亲不如近邻。关于邻居的俗语大家知道有哪些吗?接下来是小编为大家收集的关于邻居的俗语,供大家参考,希望大家会喜欢,欢迎大家一起来阅读!

 关于邻居的俗语

 1. 是亲必顾,是邻必护。

 2. 行要发伴,居要好邻。

 3. 千金买户,八百买邻。

 4. 没有木头,支不起房子;没有邻居,过不好日子。

 5. 行要好伴,居要好邻。

 6. 好汗护三村,好狗护三邻。

 7. 海内存知已,天涯若比邻。

 8. 远水不救近火,远亲不如近邻。

 9. 一家有事,四邻不安。

 10. 你父亲在世时,就要了解邻居。

 11. 破车损坏道路,坏人殃及邻里。

 12. 打不断的亲,骂不断的邻。

 13. 居必择其邻,交必择其友。

 14. 只顾自己的人,和邻居合不来。

 15. 是亲必顾,是邻必护。

 16. 邻居好,无价宝。

 17. 隔邻居,不隔心。

 18. 亲邻互助山成玉,父子同心土变金。

 19. 邻居好,赛金宝。

 20. 和得邻居好,胜过穿皮袄。

 21. 宁盼邻家买个驴,不盼亲戚中个举。

 22. 邻家失火,不救自危。

 23. 家内不和邻里争。

 24. 多年邻居变成亲。

 25. 隔重门户隔重山,隔层楼板隔层天。

 26. 百万买宅,千万买邻。悲喜为邻。

 27. 邻居平安,自己也平安。

 28. 人到难处邻里来。

 29. 弟兄不和邻里欺,将相不和邻国欺。

 30. 破车损坏道路,坏人殃及邻里。

 31. 人到难处邻里来。

 32. 居必择其邻,交必择其友。

 33. 弟兄闹分家,邻居会钻空子。

 34. 远水不救近火,远亲不如近邻。

 35. 邻居好,赛金宝。

 36. 隔邻居,不隔心。

 37. 得好乡邻胜过亲。

 38. 邻居平安,自己也平安。

 39. 宁盼邻家买个驴,不盼亲戚中个举。

 40. 近邻不可断,远亲不可疏。

 41. 邻居好,赛金宝。

 42. 海内存知已,天涯若比邻。

 43. 和得邻居好,胜过穿皮袄。

 44. 亲邻互助山成玉,父子同心土变金。

 45. 家内不和邻里争。

 46. 隔重门户隔重山,隔层楼板隔层天。

 47. 远水不救近火,远亲不如近邻。

 48. 好汗护三村,好狗护三邻。

 49. 为自己的狗护短的人,跟邻居合不来。

 50. 必须严格要求自己,莫把邻居当作盗贼。

返回列表
上一篇:上一篇:中国人民公安大学旧址
下一篇:下一篇:没有了